2013. október 18., péntek

Nyelvtanulás gyerekkorban

Az egyedülálló Helen Doron módszerrel az Europarkban működő nyelviskolában ismerkedtünk meg. Ahol vallják, hogy a legegyszerűbb az alapoktól kezdeni: a nyelv az egyik legbonyolultabb dolog a világon. Az emberrel együtt fejlődött, ahogy nőtt az ember intelligenciája, úgy gazdagodott a nyelv is. Különböző kultúráknál más-más módon alakult ki, és ez a különbség befolyásolja az ember gondolkodását és viselkedését is.

Egy lehetőség a kisgyermekek “fogékony életszakasz”-ának kihasználására, a nyelv eszközével történő nevelése. Megoszlanak a vélemények, hogy a gyerekeknek mikor kell elkezdeni tanulni egy másik nyelvet az anyanyelvükön kívül.

"Nyelvtudásunkat nem csak szókincsünk határozza meg, hanem az is, hogy bennünk lüktet-e a nyelv ritmusa, dallama, hangulata, mentalitása, hogy megszületett-e bennünk a nyelv. És miért csak a kommunikáció először? Mert a nyelv nem a nyelvtanban él, hanem a nyelvtanon túl." A nyelvtanulás művészetéről: Hevesi Mihály nyelvtanár, fordító, Waldorf-tanár

Europark Helen Doron nyelviskola vizsgázói
Kisgyermekkorban az idegen nyelv tanulása nagymértékben a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. Kutatások szerint az emberi agy a pubertáskor végéig fejlődik. Minél később szerzünk meg tehát egy bizonyos tudást, az annál nehezebben rögzül az emlékezetünkben. Ebből az következik, hogy az alapvető kultúrtechnikákat, így az idegen nyelveket is, lehetőleg minél fiatalabb korban kell megismertetni a gyermekekkel. Ez annál is inkább indokolt, mivel kisgyermekkorban az idegen nyelv tanulása nagymértékben a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. Mivel ebben az életkorban az anyanyelv elsajátítása még nem zárult le véglegesen, a gyermek mindazt a könnyedséget és magától érthetődőséget, amivel anyanyelvi kompetenciái fejlesztésén munkálkodik, átviszi az idegen nyelvre is.

Az első eredményekről 2000-ben számoltak be. Az idegen nyelv korai kezdése szempontjából különösen releváns az a megállapítás, miszerint minél korábban kezdi el valaki egy idegen nyelv tanulását, annál könnyebben képes elsajátítani az adott nyelv nyelvtanát. Az elsajátítás hatékonysága nem függ az életkortól, de a ráfordított energia mennyisége kb. 13 éves kor után jelentősen megnövekszik.

2006 január közepén nyílt és azóta már sok - sok gyermek megtanított angolra az Europark Gyerekkuckójában működő Helen Doron nyelviskola. Nagyon jól összeszokott családias baráti hangulat jellemzi az iskolát, aminek köszönhetően Magyarország egyik legsikeresebb iskolája lett.

Sokan felteszik a kérdést, ha több nyelven beszélünk a gyerekhez, már csecsemő kortól, akkor mind a két nyelvet megtanulhatja? Erre a kérdésre a legékesebb bizonyítékok a kétnyelvű családok kétnyelvű gyerekei. A kétnyelvűség definíciója igen egyszerű: két nyelv rendszeres használata, vagyis azokat az embereket hívjuk kétnyelvűnek, akik mindennapi életük során használják is mind a két tanult nyelvet. Mivel a baba mindkét nyelvet „kénytelen” használni ahhoz, hogy szüleit megértse, ezért átprogramozza saját kis agyát, és igyekszik mindenki kedvében lenni, na meg persze a saját érdekeit is nézi, hiszen ő nagyon szeretne apuval és anyuval is ugyanolyan jól kommunikálni, nem akarja, hogy egész életében tolmácsra legyen szüksége.

A kétnyelvűség előnyei alapján a kétnyelvű gyermekek:
- kreatívabbnak bizonyulnak
- jobb a problémamegoldó készségük
- a szóbeli és írásbeli kommunikációjuk gazdagabb és frappánsabb
- jobb a nyelvtani érzékük
- számos intelligenciateszten jobban teljesítenek
- már fiatalabb korukban jobban alkalmazkodnak a környezeti behatásokhoz, mint a többiek

Röviden meg is állapíthatjuk, hogy ...ahány nyelvet beszélsz, annyiféle ember vagy...

További információk: Helen Doron Europark Nyelviskola